Avís legal

Política de privacitat i avís legal

L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és descriure la gestió d’aquest lloc web pel que fa al processament de les dades personals dels seus usuaris, en compliment del regulat pel Reglament UE 2016/679, per a aquells que es connecten al lloc web corporatiu de Onidea Disseny i Comunicació,SL (Onidea) en l’adreça www.on-idea.com

Dades de contacte per als usuaris que es connectin a través de la web www.on-idea.com

Onidea Disseny i Comunicació,SL
CIF:B63004683
C/ Camps i Fabrés,3  1º-3ª, 08006 de Barcelona (España)
+34 935 341 533
info@on-idea.com

Els usuaris han de llegir aquesta Política de privacitat acuradament abans d’enviar qualsevol informació personal i / o completar qualsevol formulari electrònic en el lloc web.

Recollida de dades i usos previstos

La recollida de dades personals es produeix a través de l’emplenament dels formularis que figuren en la pàgina Web. La transmissió efectiva de les dades té lloc quan l’usuari prem el botó “ENVIAR EMAIL” que es troba en el formulari. Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Onidea. L’usuari haurà d’emplenar el formulari amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Mètodes de tractament de dades

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d’emmagatzematge) i / o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per a aconseguir els fins per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb aquest processament, Onidea ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per a garantir la integritat i confidencialitat de les dades.

A. Contacte. 

En aquest formulari es recullen dades d’interessats en contactar i sol·licitar informació a Onidea, les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el formulari de contacte i l’enviament de la informació sol·licitada i de les activitats i serveis de l’empresa d’acord amb els termes expressats en l’apartat B.

Aquesta acció implica l’adquisició per Onidea de l’adreça del remitent i / o altres dades personals. Aquestes dades es processaran exclusivament per a respondre a la sol·licitud particular o per a proporcionar el servei.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades, en prémer el botó “ENVIAR EMAIL” que figura en el formulari de recollida de dades.

B. Tractament de dades per a enviament de comunicacions comercials.

Onidea podrà utilitzar les dades de caràcter identificatiu de l’usuari (nom i correu electrònic) per a l’enviament d’informació comercial de serveis propis d’Onidea o comercialitzats per aquesta. S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades en prémer el botó “ENVIAR EMAIL” que figuren en el formulari de recollida de dades. De conformitat amb els requisits exigits en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en prémer el botó “ENVIAR EMAIL” consenteix l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i altres mitjans electrònics equivalents. Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats abans indicades, dirigint-se per escrit postal a l’adreça d’Onidea, C/ Camps i Fabrés,3 1r-3a 08006 de Barcelona, acreditant la seva identitat amb una fotocòpia del DNI, o bé contestant al missatge electrònic rebut amb l’assumpte “NO PUBLICITAT”, o mitjançant el procediment que en cada cas habiliti Onidea per a l’exercici d’aquest dret d’oposició.

Ús de la tecnologia cookie.

.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que s’estableix a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a Onidea, a l’adreça C/ Camps i Fabrés,3 1r-3a, 08006 de Barcelona (Espanya), en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@on-idea.com. En el cas que Onidea prestés algun tipus de servei especial que determini unes previsions específiques diferents, relatiu a la protecció de dades personals, tindrà prioritat l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei concret per sobre de les presents, en cas d’incongruència. Onidea es reserva el dret a modificar la present política de privacitat de dades per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencial,s així com a criteris interpretatius d’aquesta normativa que siguin publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En tal cas, Onidea anunciarà aquests canvis en la Web amb suficient antelació a la seva posada en pràctica.


1. Política de cookies
2. Política de privacidad